• 0212 590 23 25
 • 0546 940 22 00

Teorik Sınav

Sürücü adayı teorik ve direksiyon sınavına en fazla 4 kez girme şansına sahiptir. Sınav döneminde sınava giremeyeceğine dair göstereceği rapor dışında sınava girmemişse adayın o sınav dönemi için hakkını kullanmış sayılır. Raporlu olduğu takdirde 4 sınav dönemi ardından adaya 1 hak daha tanınır.

Teorik sınavında başarılı olan kişi ardından direksiyon sınavına girme hakkı kazanır. 4 direksiyon sınavından da başarısız olan adayın tekrar direksiyon sınavına girebilmeesi için aynı kursta ilan edilen direksiyon eğitimi dersinin ücretini ödeyip direksiyon dersini tekrar almak şartıyla tekrar 4 sınav hakkı daha kazanır.

Teorik sınavında başarısız olan adaylar tekrardan sınav ücreti ödemek zorundadırlar.


 • E-sınavda İlk Yardım Dersi 12 soru
 • Trafik ve Çevre Dersi 23 soru
 • Araç Tekniği Dersi 9 soru
 • Araç Tekniği Dersi 9 soru
 • Trafik Adabı Dersi 6 soru olmak üzere toplam 50 soru sorulur. Sınav süresi 45 dakikadır.
Ehliyet Sınavının Geçersiz Sayıldığı Durumlar
 • Başvuru şartlarını taşımamak
 • Cevap kağıdı ve sınav giriş kağıdındaki aday fotoğrafının uyuşmaması
 • Kopya çekmek ve çekilmesine olanak sağlamak
 • Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi
 • Başkasının yerine sınava girmek
 • Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçları ve defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında adayın yanında bulundurması
 • Sınav dokümanına zarar verilmesi
 • Fotoğraflı sınav giriş belgesinin salon görevlilerine teslim edilmemesi