• 0212 590 23 25
  • 0546 940 22 00

Gerekli Evraklar

  • 4 adet biyometrik fotoğraf.
  • Bir adet diploma fotokopisi veya 1 adet öğrenci belgesi.
  • Sağlık raporu (Kursumuzun anlaşmalı olduğu hastaneden çıkartabilirsiniz).


Yabancı Uyruklular için
  • 4 adet biyometrik fotoğraf.
  • Sağlık raporu (Kursumuzun anlaşmalı olduğu hastaneden çıkartabilirsiniz).
  • Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi
  • Öğrenim vizesinin bulunması veya Türkiye'de kalma süresinin iki aydan az olmadığının belgelenmesi
  • İkametgah tezkeresi
  • Öğrenim belgesi noter tasdikli Türkçe tercümesi